10-13.7.2018 Farský tábor v Rabčiciach Na začiatku prázdnin sme sa vybrali v poradí na 4. farský tábor do farnosti Rabčice. Na tábor sa prihlásilo 20 detí, o ktorých sa staralo 6 animátorov a 2 kuchárky. V rámci tábora sme spoznávali prírodné a kultúrne pamiatky Oravy. Navštívili sme Oravský hrad, Oravskú lesnú železnicu v Or. Lesnej, previezli sme sa na lodi po Oravskej priehrade, pomodlili sme sa pri soche Božského Srdca v Kline, navštívili sme Kostol Božského Srdca v Or. Polhore, v ktorom je 17 relikvií (aj sv. Jána Pavla II.) a slávili sme sv. omšu na vrchole Babej hory. Po duchovnej stránke sme sa zamerali na život sv. Jána Pavla II., keďže ako biskup a kardinál často navštevoval tento kraj. Veľké Pán Boh zaplať všetkým za pomoc pri organizovaní tohto tábora.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »