100. výročie od biskupskej vysviacky božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka