Na budúci týždeň, v ktorom slávime vo štvrtok – 25. marca sviatok počatia Pána Ježiša, prebieha ďalší ročník kampane, ktorou sa šíri úcta ku každému počatému, ešte nenarodenému dieťaťu. Jej symbolom je biela stužka ako znak rešpektovania práva na život od počatia. Jej nosením môžeme vyjadriť podporu ochrane života od počatia. Kto by sa  chcel  do tejto kampane pripojiť môže si od dnes  zobrať z bielych  stužiek, ktoré sú pripravené vzadu pod chorom, a tak podporiť túto iniciatívu na ochranu života.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »