jubileum príchodu do našej farnosti si pripomenieme vo farskom kostole Obetovania Pána v Liptovských Revúcach v piatok  1. 3. 2024  na sv. omši  o  17:00 celebrant:  ThLic. František Fudaly, PhD.  špirituál v kňazskom seminári spolu s diakonmi a bohoslovcami kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. 

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »