Pre farníkov, ktorí vykonávajú farmaceutickú profesiu, dávame do pozornosti 5. ročník bioetickej konferencie „Aj lekárnik má dušu“.
Bude sa konať v Košiciach, vo veľkej aule Teologickej fakulty KU, v sobotu 24. septembra 2022.

Ako naznačuje názov, zámerom konferencie je rozširovať obzory lekárnickej profesie a napomôcť ich permanentnej formácii, aby dokázali správne rozlišovať i konať v spleti bioetických dilem.

Povzbuďte ich, prosím, ich k účasti.

Na konferencii vystúpia dvaja prednášajúci:

Małgorzata Prusak, prezidentka Asociácie katolíckych farmaceutov Poľska, popíše hlavné bioetické dilemy farmaceuta a predstaví činnosť poľskej Asociácie katolíckych farmaceutov, ktorá v tomto roku slávi 30. rokov svojej činnosti.

Štefan Žarnay, pôsobiaci v Ríme, sa multidisciplinárne venuje problematike manželstva a rodinného života. Na konferencii predstaví vnútornú povahu antikoncepcie v protiklade k vnútornej povahe lásky.

Registráciu treba vykonať mailom na: edilekaren@gmail.com najneskôr do 21. septembra 2022.

S úctou, o. Dušan Škurla, apoštolát ochrany života – Košice, koordinátor, 0917/350 146, www.zazivot.sk

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »