Eucharistia je prameňom a vrcholom celého nášho kresťanského života, aby sme ju slávili s obnovenou horlivosťou aj v tomto čase, pozývam všetkých v stredu 19. januára, aby sme adorovali Eucharistického Krista a tak prosili za celú našu farnosť. „V Eucharistii chce byť Boh s nami a pre nás“ neodmietnime toto pozvanie.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »