Poďme sa tento Veľký týždeň postiť z niečoho, čo nás skutočne niečo stojí.

Pápež František navrhuje 15 jednoduchých skutkov lásky, ktoré uvádza ako konkrétne prejavy lásky:

 • 1. Usmievajte sa, kresťan je vždy šťastný!
 • 2. Poďakujte (aj keď by ste práve nemuseli).
 • 3. Pripomeňte ostatným, ako ich máte radi.
 • 4. Pozdravujte s radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň.
 • 5. Vypočujte si príbeh druhého bez predsudkov, s láskou.
 • 6. Zastavte sa pomôcť. Uvedomte si, kto vás potrebuje.
 • 7. Pozdvihnite niekomu ducha.
 • 8. Tešte sa z kvalít či úspechov iného.
 • 9. Vyberte, čo nepoužívate, a dajte to každému, kto to potrebuje.
 • 10. Pomôžte, keď si iný potrebuje odpočinúť.
 • 11. Napomínajte s láskou, nemlčte zo strachu.
 • 12. Prejavujte si pozornosti s tými, ktorí sú blízko vás.
 • 13. Vyčistite to, čo používate v domácnosti.
 • 14. Pomôžte ostatným prekonať prekážky.
 • 15. Zavolajte svojim rodičom.

Ak sa všetci pokúsime postiť, každý deň sa naplní:

POKOJOM, DÔVEROU, RADOSŤOU A ŽIVOTOM.

 • Postite sa zo škodlivých slov a odovzdávajte láskavé slová.
 • Postite sa z mrzutostí a naplňte sa vďačnosťou.
 • Postite sa z hnevu a naplňte sa pokorou a trpezlivosťou.
 • Postite sa z pesimizmu a naplňte sa nádejou a optimizmom.
 • Postite sa zo starostí a naplňte sa dôverou v Boha.
 • Postite sa zo sťažností (žalôb). Naplňte sa jednoduchými vecami v živote.
 • Postite sa z nátlakov a naplňte sa modlitbou.
 • Postite sa zo smútku a zatrpknutosti a naplňte svoje srdce radosťou.
 • Postite sa zo sebectva a naplňte sa súcitom s ostatnými.
 • Postite sa z nedostatku odpustenia a naplňte sa postojmi zmierenia. • Postite sa zo slov a naplňte sa tichom a počúvajte ostatných.
LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »