12. augusta 2018 sa uskutočnil 2. ročník podujatia Deň farnosti, na   ktorom sa zúčastnilo okolo 200 našich farníkov a hostí. Týmto sa chceme poďakovať   organizátorom, hlavne členom Pastoračnej rady,  tým, ktorí pomáhali pri upratovaní, príprave, obsluhe, pri súťažiach, p. kuchárom a p. kuchárkam, sponzorom, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri usporiadaní tohto podujatia veľké Pán Boh zaplať. 

Nie je vybraný žiadny galérie alebo galérie bola zmazaná.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »