Vďační za dar nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu sa chceme počas deviatich dní pred prijatím jeho biskupskej vysviacky ešte intenzívnejšie modliť za neho a za diecézu.

Zamyslime sa v týchto dňoch nad deviatimi liturgickými znakmi, ktoré obsahujú obrady vysviacky a ktoré viditeľne znázorňujú to, čo Cirkev verí, keď skrze nástupcov apoštolov odovzdáva apoštolské poslanie ďalším vyvoleným kandidátom, novým biskupom.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »