9. DEŇ Sobota

Čisté srdce

Milý Bože!
Deň môjho prvého svätého prijímania je už celkom blízko. Prípravy doma aj vo farnosti vrcholia. Prinesiem ti svoje čisté srdce a svoje úsilie, aby moje srdce zostalo také čo najdlhšie. Moje srdce je dnes pripravené na tvoju návštevu. Možno, že niekedy v budúcnosti urobím niečo zlé a nesprávne, no viem, že ty ma po mojej ľútosti vždy čakáš vo sviatosti zmierenia.

Ďakujem ti za dar, ktorý si mi pripravil. Ďakujem ti za to, že aj ja patrím k tým, ktorí ťa príjmu v podobe chleba. Prosím ťa aj za mojich kamarátov. Túžobne očakávame zajtrajší deň. Daj, aby sme navždy zostali tvojimi priateľmi. Amen.

Do srdca si napíšem, čím chcem robiť radosť Pánu Ježišovi.

8. DEŇ Piatok

Spytovanie svedomia

Milý Bože!
Zajtra sa budem po prvýkrát spovedať. Na svätú spoveď sa chcem dobre pripraviť. Prosím ťa, pomôž mi spoznať všetko, čím ubližujem sebe, druhým a tebe. Pomôž mi úprimne sa vyspovedať. Nechcem viac robiť zlo. Bude asi ťažké sadnúť si, v tichu premýšľať nad svojimi skutkami a vysloviť tie, ktorými sa nemôžem pochváliť. Viem, že kňaz mi bude pri spovedi pomáhať. Spokojne teda zaženiem svoj malý strach.

Ľutujem všetko, čo narušilo naše priateľstvo. Úprimne sa chcem polepšiť. Niekedy sa mi stáva, že nesplním to, čo sľúbim. Verím, že ty mi budeš pomáhať plniť každý môj sľub. Prosím ťa o to.

Amen.

Pomôž mi spoznať všetko zlé. Chcem sa úprimne vyspovedať.

7. DEŇ Štvrtok

Moje Verím

Milý Bože!
Rozmýšľam, koľkým ľuďom verím. Myslím na otca a mamu. Viem, že mi chcú dobre, aj keď mi niečo zakážu alebo pokarhajú. Verím aj pani učiteľke. Chce ma naučiť veľa z toho, čo budem v živote potrebovať. Verím kňazovi, ktorý nás učí o tebe. Verím, že si stvoril tento svet, mamu, ocka i mňa. Verím, že si sa narodil v Betleheme, uzdravoval si a robil si zázraky. Verím, že si zomrel na kríži, vstal si z mŕtvych a že si stále s nami.

Chcem o tom hovoriť všetkým. Nielen počas prvého svätého prijímania – pri vyznaní viery, ale vždy. Môžem o tom hovoriť aj svojím správaním sa doma, v škole a na ulici. Chcem, aby všetci vedeli, že ťa milujem a že ti verím. Amen.

Verím v teba v každej chvíli – doma, v škole i na ulici.

6. DEŇ Streda

Moja rodina

Milý Bože!
Spolu s rodičmi už netrpezlivo počítam dni do môjho prvého svätého prijímania. Rodičia sa za mňa modlia. Pozvali aj mojich krstných rodičov a iných príbuzných. Starajú sa, aby všetko bolo slávnostné – moje oblečenie i hostina, ktorú pripravujú.

Ďakujem ti za ich lásku a starostlivosť. Chcem sa za nich často modliť. Prosím ťa, aby aj oni prijali Pána Ježiša do čistého srdca a spolu so mnou prežívali radosť zo stretnutia s ním. Amen.

Ďakujem ti za celú našu rodinu.

5. DEŇ Utorok

Moja farnosť

Milý Bože!
Na svätej omši sme sa všetci modlili za nás prvoprijímajúce deti. Páčilo sa mi, že za nás prosili všetci ľudia v chráme, celá farnosť. Keď toľkí prosia, je to veľká sila. Modlitby pomôžu mne i mojim kamarátom dobre sa pripraviť na stretnutie s Pánom Ježišom vo Sviatosti oltárnej.

Niektorí ľudia budú pomáhať pri výzdobe a upratovaní kostola, iní nacvičujú v spevokole. Všetci chcú pripraviť peknú slávnosť. Ďakujem ti za ich námahu a modlitby. Ďakujem ti aj za nášho kňaza, ktorý sa stará o všetkých ľudí v našej farnosti. Je úžasné, že sa všetci môžeme stretávať v tvojom dome – našom chráme. Môžeme sa tam modliť, prosiť a ďakovať jeden za druhého. Ďakujem ti za túto Božiu rodinu. Amen.

Ďakujem ti, že sa môžeme stretávať v našom chráme a modliť sa jeden za druhého.

4. DEŇ Pondelok Chlieb života Milý Bože!

Ďakujem ti za chlieb. Môžem ho jesť každý deň. Priznám sa, že niekedy s obľubou maškrtím. No už viem, že maškrty nedokážu utíšiť naozajstný hlad. Hladný človek prosí o chlieb. No ten, kto ho má stále, si ho často neváži.

Pán Ježiš nasýtil chlebom tisíce ľudí, ktorí ho prišli počúvať. Aj ja prídem k nemu a on mi dá svoj Chlieb. Rodičia a príbuzní mi možno pripravia nejaké darčeky. No viem, že najvzácnejší bude tvoj dar, Bože. Je to Chlieb, v ktorom si prítomný ty sám. Ježiš prosím ťa, pomôž mi prijímať ho čím častejšie. Amen.

Ďakujem ti za živý Chlieb, v ktorom si prítomný ty sám.

3. DEŇ Nedeľa

Svetielko

Milý Bože!
V našom kostole stále svieti malé svetielko aj vtedy, keď sú už všetky svetlá zhasnuté. Zaujímalo ma, prečo. Dnes už viem, že je to večné svetlo, ktoré upozorňuje na prítomnosť Pána Ježiša vo svätostánku. Svetlo je prijemné. Najmä vtedy, keď je v izbe tma a ja sa trošku bojím. Keď si rozsvietim lampu, cítim sa istejšie. Aj večné svetlo dáva istotu, že Pán Ježiš je stále s nami.

Pri krste držali moji rodičia sviecu. Kňaz ju zapálil a povedal im: Prijmite svetlo Kristovo. Rýchlo rastiem a dnes už sviecu môžem držať aj ja. Chcem sa stať sviecou prinášajúcou iným svetlo lásky a dobrých skutkov.

Bože, pomôž mi stať sa sviecou prinášajúcou svetlo lásky a dobrých skutkov.

2. DEŇ Sobota

Moji pomocnici

Milý Bože!
Už len osem dní ma delí od prvého svätého prijímania. Ďakujem ti za môjho anjela strážneho. Ďakujem aj za môjho nebeského patróna, ktorého si mi dal pri svätom krste. Oni ma sprevádzajú a ochraňujú v každej chvíli. Chcem na to stále myslieť!

Panna Mária, ty si sa s láskou starala o svojho Syna Ježiša. Ochráň ma, prosím, od všetkého zlého a sprevádzaj ma pri mojej príprave na prvé sväté prijímanie. Amen.

Ďakujem ti, Pane, za môjho anjela strážneho, ktorý ma stále ochraňuje.

1. DEŇ Piatok

Ježišova prítomnosť

Milý Bože!
Ty vieš o mne všetko. O deväť dní príde veľká chvíľa. Prvýkrát ťa prijmem do svojho srdca. Budeme si veľmi blízki. Veľmi sa na to teší. Chcem sa na stretnutie s tebou dobre pripraviť. Viem, že ťa môžem stretnúť aj v mojich kamarátoch v škole, na ihrisku, v mojej rodine i v prírode.
Ak robím niekomu radosť, robím ju aj tebe. Ak niekomu ubližujem, ubližujem tým aj tebe.

Ježiš, chcem na to stále pamätať a uvedomovať si, že si so mnou v každej chvíli. Ty si ten najlepší priateľ. Chcem ti robiť radosť. Amen.

Viem, Pane, že ťa stretávam aj v hre, rodine či v prírode.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »