Diecézna škola viery – 6. Verím v svätú cirkev katolícku