Krížová cesta v čase epidémie

Uvedenú krížovú cestu sa môžete modliť spolu s kňazom na Veľký piatok o 14.00 hod. On sa ju bude modliť v chráme, vy s ním vo svojich domovoch.