Na hornom toku potoka Revúca bola založená osada Hričkov. V roku 1671 je doložený Malý a Veľký Hričkov. Neskôr sa názov Revúce preniesol na oba Hričkovy i ostatné osídlenie pozdĺž potoka. Tu niekedy sa začína užívať názov Tri Revúce.

Prví obyvatelia Revúc cirkevne patrili do Ružomberka (ostrihomské arcibiskupstvo), kde si už okolo roku 1250 kráľovskí baníci postavili kostol sv. Ladislava (hoci samotné mesto bolo založené až v roku 1314). Riadna mestská fara v Ružomberku bola roku 1318. Prvý známy ružomberský farár je Mikuláš, s ktorým pravdepodobne prišli do styku aj Revúčania pri konaní svojich náboženských úkonov. Okrem baníctva sa obyvateľstvo zaoberalo lovom a chovom lesnej zveri. Koncom 16. st.           a na začiatku 17. st. sa na hornom toku potoka Revúca usadili rumunskí Valasi.

Translate »