Farnosť Okoličné a farnosť Stará Ľubovňa sa uchádzajú v rámci Hlasovacej súťaže Nadácie VÚB – Poklady Slovenska o grant do výšky 30 000 Eur na reštaurovanie sakrálnych pamiatok. Vo farnosti Okoličné sa jedná o nástenné maľby v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary (samotné reštaurovanie je súčasťou komplexnej reštaurátorskej obnovy celého trojlodia kostola do neskorostredovekej podoby do konca r. 2021) a vo farnosti Stará Ľubovňa o barokovú kazateľnicu v kostole sv. Mikuláša. Tieto vzácne pamiatky boli nominované z 329 návrhov do finále, kde ich už je iba 9. V mene miestnych pánov farárov – vdp. Jozefa Tomagu a vdp. Pavla Lacka – prosíme o spropagovanie hlasovania, ktoré bude prebiehať od 1. do 15. júna 2021 na www.nadaciavub.sk/poklady.
Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho majetku/správe.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »