V nedeľu – 21. 2. – sa mala uskutočniť JARNEJ ZBIERKY NA CHARITU, výťažok zo zbierky na území Spišskej diecézy je určený pre služby a zariadenia SpKCH. Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky v kostoloch, charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch a týždňoch po  1. pôstnej nedeli.

Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č.ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052, prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá).

A4-QR-plagat-postova-poukazka

propagačno video

propagačné video 2

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »