Pred 200 rokmi, 1. augusta 1819 po 17 rokoch stavebných prác, bol náš chrám Obetovania Pána v Liptovských Revúcach požehnaný a odovzdaní do užívania miestnej farnosti. Od požehnania kostola po dnes, v ňom bolo slávených tisícky sv. omší, udelených množstvo sviatostí krstu, zmierenia, manželstiev, birmovania. Koľko modlitieb sa z tohto miesta znieslo do nebies sa hádam nedá ani spočítať. Preto sme sa rozhodli ako na poďakovanie za tento Boží dar, ktorý nám tu roky slúži, ako vyjadrenie vďaky generáciám, ktoré tento kostol stavali, a neskôr udržiavali a starali sa oň, pripraviť ho na konsekráciu, posvätenie,  ktorú vykonal 11. augusta 2019 náš diecézny otec biskup Štefan Sečka.

Chceme sa týmto poďakovať na prvom mieste Pánu Bohu, že nám doprial dožiť sa tohto slávnostného dňa, kedy náš farský kostol oslávil svoje prvé „narodeniny“. Chceme poďakovať otcovi biskupovi za vykonanie posvätenia nového oltára i celého chrámu i za práce, ktoré sa pod jeho vedením vykonali, keď bol ešte správcom tejto farnosti. Taktiež veľká vďaka patrí všetkým, ktorý sa posledného roky o náš kostol starali a vykonali potrebné práce. V roku 2013 sa obnovili zvony, 2014 opravila fasáda kostola, 2017 nainštalovali nové pece a v tomto roku sa kostol vymaľoval, vyrobili sa nové lavice, vchodové dvere, interier zaplnili nové koberce.  V záverečnej fáze sa nainštaloval nový mobiliár: oltár, ambóna a stojan na paškál. Chceme zvlášť poďakovať pani Vlaste Klubicovej, ktorá mobiliár navrhla a pánovi Ing. Miroslavovi Hozzovi, ktorý ho so svojou firmou Stavmarket Slovstein, s.r.o. vyrobil a naištaloval. Veľká vďaka patrí vám všetkým, ktorý ste vykonali v kostole a v jeho okolí mnohé práce, vám, ktorí ste na tieto práce finančne prispievali a sprevádzali ich svojimi modlitbami. Nech toto dielo slúži Pánu Bohu na česť a slávu a pre dobro našich duší. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

V rámci popoludňajšieho programu sa uskutočnil aj 3. ročník Dňa farnosti. Srdečná vďaka všetkým, čo pomohli pri jeho úspešnom zorganizovaní. Deo Gratias.

Nie je vybraný žiadny galérie alebo galérie bola zmazaná.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »