Krížová cesta so sv. Jánom Mária Vianneym

Prezentácia

Text

Krížová cesta so sv. Maximiliánom Kolbem

Prezentácia

Text

Krížová cesta s bl. sr. Zdenkou

Prezentácia

Text

Krížová cesta v čase pandémie

Tu stiahnuť text

Video

Krížová cesta človeka

Prezentácia

Text

Krížová cesta ruky

Prezentácia

Text

Krížová cesta – TV Lux

Video

Krížová cesta detí – TV Lux

Video

Krížová cesta – značky

Prezentácia

Text

Krížová cesta so sv. Jozefom – o.b. Stolárik

Text

Video

Krížová cesta so sv. Jozefom – M. Prievozník

Text

Krížová cesta pre deti

Prezentácia

Text

Krížové cesty o. M. Sivoňatexty

Prezentácie k jednotlivým KC o. M. Sivoňa

KC detí; KC manželov; KC žien a matiek; KC mužov a otcov; KC ľudí v starobe; KC viery

Translate »