CIEĽ ROČNÉHO KURZU

Aby si rozlíšil svoje životné povolanie a upevnil sa vo svojom vzťahu s Bohom. Naším cieľom je vstúpiť spolu s tebou do Božej prítomnosti, aby si vo svetle Božieho Slova, vyučovania a zdieľania, v modlitbe chvál a adorácie, rozpoznával Boží hlas.

Kurz ti pomôže pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka, správne duchovne rozlišovať.

Ak nemáš vlastného skúseného duchovného sprievodcu, tak počas kurzu si budeš môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov z rozličných kongregácií, ktorí kurz organizujú.

JE POTREBNÉ VEDIEŤ

Kurz Samuel je určený mladým (slobodným) ľuďom od 19 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Záujemca o kurz s iným vekom, ako je uvedené, môže byť do kurzu prijatý len na odporúčanie člena tímu.

Kurz trvá jeden rok, zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna, jednu nedeľu v mesiaci,
od 15.00 hod. do 19.00 hod.) + duchovné cvičenia a spoločná púť.

Na začiatku kurzu musia záujemcovia prejsť prijímacím pohovorom (v októbri).

Cena ročného kurzu: platí sa len jednorázovo registračný poplatok 15 eur (réžia) a náklady spojené s duchovnými cvičeniami na konci kurzu, ktorých cena sa odhaduje na 80 – 100 eur (ubytovanie + strava, podľa miesta a počtu dní DC).

Dôležitou podmienkou pre prijatie, je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu
(na všetkých stretnutiach).

REGISTRÁCIA

Vyplň prihlasovací formulár a motivačný list
do 2.10.2022 – Prešov UPC, Ružomberok, Trnava;
do 9.10.2022 – Bratislava UPeCe, ACM Vinica;
do 16.10.2022 – Nitra.

(prečo sa chceš kurzu zúčastniť a aké sú tvoje očakávania): TU

Prihlásení účastníci budú pozvaní na prijímací pohovor
budeme Vás informovať mailom.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »