LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

Touto modlitbovou liturgiou sa môžete spojiť s kňazom v čase, keď bude sláviť v kostole Veľkonočné trojdnie.

Liturgia domácej cirkvi na stiahnutie