Dobrý a preláskavý Ježišu, 

pred Tvojou tvárou padám 

na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam:

dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery,

nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi

a pevné odhodlanie ich napraviť. 

Dobrý Ježišu, 

s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem

a rozjímam o Tvojich piatich ranách.

Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:

Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti 

(Ž 22,17).

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »