Akcia rodinného spoločenstva FATIMA o. z., ktorá v spolupráci s nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje Modlitbový deň detí, ktorý sa uskutoční dňa 13. mája 2022 s názvom „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“.Ide o iniciatívu, ktorá povzbudzuje k zhromaždeniu detí na fatimský deň 13. mája 2022 na spoločnú modlitbu posvätného ruženca, adoráciu pred najsvätejšou Sviatosťou či zasvätenie detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.Do aktivity sa môžu zapojiť školy, farnosti, rôzne spoločenstvá či rodiny.Viac informácií a materiály sa nachádzajú na web stránke https://rsfatima.sk/.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »