Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš sa modlí za pokoj na Ukrajine a k modlitbe pozýva celý Boží ľud Spišskej diecézy.V nedeľu 27. februára 2022 o 9.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávená svätá omša, pri ktorej sa budeme spoločne modliť za odvrátenie vojny a pokoj na Ukrajine.Vojna nikdy nie je riešením sporov. Je to totálne zlyhanie komunikácie a dobrej vôle nevyhnutnej pre vytváranie bratských vzťahov.Modlime sa, aby na príhovor Panny Márie, Kráľovnej pokoja, utíchli čím skôr zbrane na susednej Ukrajine a aby Boh pokoja naplnil srdcia a mysle všetkých zodpovedných za tento konflikt skutočnou láskou k bratom.Milosrdný a mocný Bože, ty odvraciaš vojny a pokoruješ spupnosť mocných; zmiluj sa nad nami, vzdiaľ od nás hrôzy vojny, zotri nám slzy, aby sa všetci ľudia mohli opravdivo nazývať tvojimi deťmi. Amen. (Rímsky misál)

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »