Od dnes môže prísť na verejné bohoslužby na Slovensku viac ľudí, naďalej však v režime OP. Nové pravidlá uvádza vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 11.1.2021.Sväté omše budú tak ako doteraz v režime OP (očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných 180 dňoch).Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí, namiesto doterajších 30. Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola (t.j. šachovnicové sedenie); pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity (t.j. šachovnicové sedenie v každom druhom rade).Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom.Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí – svätej spovede či svätého prijímania – po osobnom dohovore s kňazom.V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. Zdroj: TK KBS

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »