Nové usmernenia pre bohoslužby platné od 16.11.2020 a oznamy.

33.-n.c.-LR-usmernenia-16.11.

33.-n.c.-LR

Oznamy nájdete aj po jednotlivých autobusových zastávkach.