Novéna sa začína Veľkým piatkom a končí Nedeľou Božieho milosrdenstva. Každý, kto v Nedeľu Božieho milosrdenstva, si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Otčenáš a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. V súčasnosti odpustky môžete získať aj doma, keď si vzbudíte dokonalú ľútosť a vyjadríte túžbu duchovne prijať sv. prijímanie.

Tu stiahnuť novénu

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »