Parte-Mons.-Stefan-Secka

Zároveň pozývam všetkých farníkov k modlitbe za spásu nesmrteľnej duše nášho zosnulého otca biskupa a bývalého duchovného otca farnosti Liptovské Revúce. Zjednoťme sa každý deň do jeho pohrebu v modlitbe o 15.00 hod., kedy zaznejú aj zvony nášho farského kostola, ktorý pred rokmi zosnulý otec biskup ako miestny duchovný správca spolu so svojimi farníkmi  obnovil a zveľadil.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »