Webinár s názvom Prirodzeného Plánovania Rodičovstva ako bremeno či cesta?

Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o., pozývame na ďalší webinár v rámci projektu Plánuj prirodzene, ktorý bude mať názov PPR ako bremeno či cesta? Je určený pre manželov, kňazov a lektorov, ktorí prednášajú témy o manželskej čistote. 

Túto tému sme vybrali preto, lebo stále častejšie sa stretávame s názorom, že prirodzené metódy sú príliš veľké bremeno na manželov, ktoré na nich kladie Cirkev na základe encykliky, ktorá je už stará viac ako 50 rokov. Iný názor je, že je to cesta, ktorá manželov spája a prináša im do vzťahu rešpekt a vzájomnú úctu. Budeme spolu uvažovať, zamýšľať sa a pýtať sa kompetentných.

Hosťami budú otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, pedseda Rady KBS pre rodinu, ThLic. Peter Jakub, gréckokatolícky kňaz a lektor Billingsovej ovulačnej metódy, ThLic. Ján Viglaš, morálny teológ, a manželia Predáčovci z Ligy pár páru. 

Webinár sa uskutoční 6. 12. 2023 o 19.30 cez Zoom. Je potrebné prihlásiť sa na mailovej adrese:projektpp@centrumfemina.sk  a do predmetu mailu dať Webinár PPR. Po prihlásení bude odoslaný v maile link na anonymný formulár, cez ktorý bude možné klásť otázky a postrehy. Bude priestor aj na diskusiu. 

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »