Gymnázium sv. Andreja oznamuje piatakom a deviatakom základných škôl, že prihlášky do osemročného a štvorročného gymnázia si môžu podať do 20. marca 2023 na svojej základnej škole. Pre tých, čo nie sú rozhodnutí stále ponúkame individuálnu, alebo skupinovú prehliadku priestorov školy. V budúcom školskom roku otvárame jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 24 a dve triedy štvorročného gymnázia s počtom žiakov 48. Podrobné informácie nájdete na webstránke Gymnázia sv. Andreja: https://gsa.edupage.org/a/prijimacie-skusky

Prijímacie skúšky – Informácie | Gymnázium sv. AndrejaPrijímacie skúšky. V školskom roku 2023/2024: OTVÁRAME. 2 triedy štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 48. prijimacky2023_4_sk.pdf. 1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 22. prijimacky2023_8_sk.pdfgsa.edupage.org
LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »