Aj naša farnosť sa pripravuje na Celosvetové stretnutie rodín 22. do 26. júna 2022 v Ríme. Dňa 2. februára sme pri Odpustovej slávnosti Obetovania Pána požehnali Ikonu Svätej Rodiny. viac na https://www.svetovestretnutierodin.sk

Meditácia Ikony:

Svätá rodina. Jozef, Mária a Ježiš ako trojica kráčajú cestou premieňajúcou ich rodinu na poľnú nemocnicu, pre štvrtú postavu – perifériu sveta. V každej z postáv je kúsok teba a v tebe je kúsok každej z nich. 

Centrum sú dlane čakajúce na ovocie štedrosti Eucharistie – z rúk do rúk. Stojac, sediac alebo kľačiac prenikáme za dvere Nazaretského domu nie kvôli peknej myšlienke, ale pre krásu myslenia v skutku. 

Trojjediný nosť boha symbolizujú tri misky. Matka Cirkvi podáva “chlieb náš každodenný”. Pestún Krista vylieva mystérium krstu na nohy žene, aby farby nôh ožili rovnako ako na rukách pri službe chleba.

Márnotratne milujúci Otec pri špine dvoch Neváha pokľaknúť, aby pokorným bozkom zmyl náš hriech a ponúkol našim predsudkom srdce.

Príď, Duchu Svätý, Ty, ktorý 

vzbudzuješ nové jazyky a vkladáš 

nám na pery slová života, chráni nás 

pred tým, aby sme sa stali muzeálnu 

cirkvou: krásnou, ale nemou, s toľkou 

minulosťou a malou budúcnosťou. 

Príď medzi nás, aby sme sa 

pri prežívaní synody nenechali 

premôcť rozčarovaním, aby sme 

nerozriedili proroctvo, aby sme 

nedopadli tak, že všetko zredukujeme 

na neplodné diskusie. 

Príď, duchu svätý lásky, 

otvor naše srdcia načúvaniu. 

Príď Duchu svätosti, 

obnov svätý Bohu verný ľud. 

Príď, duch stvoriteľ, 

obnov tvár zeme. 

Amen.

Modlitba s príhovoru pápeža Františka na úvod synody 9.10.2021. 

Ikona z kláštora benediktinov Sampor © autor: Jaroslav Halmo, text: o. Jozef Brodňanský
LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »