Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022.
Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš.
Povzbudzujeme veriacich k prípadnému organizovaniu pútnických zájazdov na toto miesto, kde sa už 15 rokov konajú slovensko-maďarské modlitebné dni v znamení zmierenia medzi Slovenským a Maďarským národom.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »