13. októbra 2018 sme sa so 16 mužmi z našej farnosti vydali do rodiska sv. Jána Pavla, Wadowíc. Navštívili sme múzeum sv. Jána Pavla II., ktoré sa nachádza v jeho rodnom dome, baziliku, v ktorej bol pokrstený, kostol sv. Petra, ktorý bol postavený ako poďakovanie za prvého pápeža so slovanským pôvodom, kde sme slávili aj sv. omšu. Na spiatočnej ceste sme navštívili Kostol Božského Srdca v Or. Polhore, kde sa nachádza 17 relikvií svätých a socha sv. Jána Pavla. Poslednou našou zastávkou bol „Rio de Klin“ – vyvýšenina nad obcou Klin, kde je vybudované duchovné centrum s kaplnkou Božieho Milosrdenstva a Sochou Božského Srdca. Tu sme sa spoločne pomodlili korunku Bož. Milosrdenstva a nastúpili sme na cestu domov. Veríme, že aj táto púť prinesie svoje ovocie v živote našich mužov. Geo Gratias.

Nie je vybraný žiadny galérie alebo galérie bola zmazaná.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »