Rodinná liturgia na sviatok Všetkých svätých a na Spomienku všetkých verných zosnulých.