Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok, ktorého cieľom je informovať a motivovať mladých k účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa uskutočnia toto leto.

Okrem spoločnej modlitby a všetkých potrebných informácií zaznejú aj svedectvá mladých o ich účasti na predošlých Svetových dňoch mládeže.

Stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. marca o 14:00 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku.

Viac informácií nájdete na plagáte vzadu na výveske alebo na www.komisia.sk.

o.Ľuboš Laškoty, Komisia pre Mládež v Spišskej diecéze

0911223067, www.komisia.sk

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »