Sv. omše bez účasti veriacich. Odpustky pre zosnulých mimo kostola a cintorína do konca novembra.