11.2.2019 sme slávili sviatok Lurdskej Panny Márie, ktorý je zároveň v Cirkvi aj Svetovým dňom chorých. V rámci tohto dňa sa konala vo farskom chráme o 13.00 hod. sv. omša, pri ktorej vyše sto našich chorých a starších farníkov prijalo sviatosť pomazania chorých. Po sv. omši sa uskutočnilo posedenie s prednáškou pána Sanigu a s fajným občerstvením. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto peknej akcie. Deo Gratias.

Nie je vybraný žiadny galérie alebo galérie bola zmazaná.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »