Sviatok liturgickej hudby

18. novembra 2018, v rámci sviatku sv. Cecílie, do našej farnosti zavítal prof. Rastislav Adamko, prodekan na Katolíckej univerzite v Ružomberku, v odbore veda a umenie. Otec Rastislav  dopoludnia slávil sv. omše a popoludní, na stretnutí našich zborov, predniesol prednášku o liturgickom speve, z ktorej sme si mohli zobrať veľa podnetov o speve  a hudbe na bohoslužbách. Na záver si jednotlivé zbory samostatne i spolu zaspievali. Veľká vďaka pánovi prof.  Adamkovi i všetkým účastníkom tohto milého podujatia . Deo Gratias.