ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tento večer ustanovil dve sviatosti: kňazstva a Eucharistie. Obrad umývania nôh, vyjadruje pokorné gesto Pána Ježiša, ktoré je pre nás posolstvom prvenstva služby blížnemu pred povýšeneckým panovaním.

všetky fotky od Miroslava Sanigu si môžete stiahnuť na tomto odkaze:

www.uschovna.cz/zasilka/JBSJP599PNHS89R4-2FG

PIATOK UTRPENIA PÁNA

Deň zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Jediný deň v roku, keď sa neslávi Eucharistická obeta. Slávili sme bohoslužbu slova, slávnostné modlitby veriacich, a poklonu Svätému krížu a sväté prijímanie.

SVÄTÁ SOBOTA – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO SVÄTEJ NOCI

Zapálená svieca, symbol zmŕtvychvstalého Krista, je nádej pre ľudstvo ponorené v temnote hriechu a smrti. „Blažení tí, ktorí očakávajú Pána…“ V bohoslužbe slova sme uvažovali, ako Boh tvorí svet i človeka a po páde pripravuje cestu na ktorej ochraňuje svoj ľud a napokon posiela svojho Syna ako Vykupiteľa. Treťou časťou Veľkonočnej vigílie sme slávili liturgia krstu, požehnaním krstného prameňa, obnovou krstných sľubov. Po slávení Najsvätejšej Eucharistie sme podľa prastarej tradície slávili Kristovo vzkriesenie osobitným obradom slávnostným sprievodom okolo kostola.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »