30.12. 2018 V nedeľu Svätej rodiny sa v našom farskom kostole uskutočnil Vianočný koncert gospelovej skupiny Kéfas. Jej predskupinou bol náš detský spevokol pod vedením p. učiteľky
PaedDr. Moniky Gazdaricovej. Koncert prebiehal v krásnej vianočnej atmosfére. Veľká vďaka patrí účinkujúcim, divákom i sponzorom. Deo Gratias.

Nie je vybraný žiadny galérie alebo galérie bola zmazaná.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »