Zákaz verejných bohoslužieb od 23.12. 2020 do odvolania