V nedeľu 28. augusta 2022 (22. nedeľa v Cezročnom období) bude vo farnostiach našej diecézy zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu.

Bratia a sestry, tento rok je pre nás výnimočným obdobím. Ďakujeme Pánovi za Vás, ďakujeme za deti a mládež, ďakujeme za jubilejných 25 rokov existencie Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Vaša podpora, povzbudenie i každá pomoc je veľkým požehnaním pre našu službu. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o podporu v tohtoročnej zbierke. Podporíte tým dielo katechézy v našej diecéze.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »