Drahí bratia a sestry, jednou z úloh diecézneho biskupa je vytvárať v spolupráci s klerikmi a Božím ľudom […]
Ponúkame pobožnosť intronizácie Svätého písma v domácnostiach pri príležitosti blížiacej sa Nedele Božieho slova, ktorá sa bude sláviť v nedeľu 21. […]
LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »