Farský administrátor Mgr. Marek Forgáč

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Liptovské Revúce

Stredná Revúca 509
03474 Liptovské Revúce

Tel.: +421 444 397 179

mobil: +421 949 168 825

Email: fara.liptovskerevuce@gmail.com
web: www.farnostliptovskerevuce.sk

Instagram:https://www.instagram.com/farnost.liptovskerevuce/

facebook:https://www.instagram.com/farnost.liptovskerevuce/


IČO: 31920799

DIČ: 2023139063

Č.ú.: 0056711442/0900 IBAN: SK70 0900 0000 0000 5671 1442

Nemocnica kontakt:

do 15.00 hod. – nemocničný kaplán 0903 820 286 
od 15.00 hod. – fara Ružomberok 0915 447 651

Translate »