Aktivity pre deti.

Link

Tieto interaktívne cvičenia pre deti pripravil náš rodák, katechéta Maroš Majzel: Nebeskí patróni, svätí a sväté.