Poďakovanie za milodary a zverejnenie čísla účtu farnosti: č.ú.:0056711442/0900 IBAN: SK70 0900 0000 0000 5671 1442

Chcem sa na tomto mieste poďakovať za duchovnú i hmotnú pomoc pre našu farnosť. Mnohí z Vás ma oslovili, že by chceli prispieť na chod farnosti, no keďže osobne je to v tomto období ťažšie, prosili ma o uverejnenie čísla účtu, na ktoré by mohli prispieť. Z tohto dôvodu tu uvádzam číslo účtu našej farnosti, ktoré odteraz bude na farskej stránke aj v kolónke – KONTAKT. Ešte raz, Pán Boh zaplať, za všetko!