Diecézna škola viery – 7. Verím vo vzkriesenie tela a život večný.