KONTAKT

Farár Mgr. Milan Holík

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Liptovské Revúce

Stredná Revúca 509
03474 Liptovské Revúce

Tel.: 044/4397179
Mobil: 0948 607 070
Email:liptovske_revuce@kapitula.sk
web: www.farnostliptovskerevuce.sk
IČO: 31920799

Nemocnica kontakt:

do 15.00 hod. – nemocničný kaplán 0903 820 286 
od 15.00 hod. – fara Ružomberok 0915 447 651