AKTUALITY Z FARNOSTI

Prvé sv. prijímanie 2020

Prvé sv. prijímanie 2020

Deti sa dočkali a v nezvyčajnom termíne, 20. septembra 2020, po prvý krát prijali eucharistického Ježiša.

Zbierka školských pomôcok

Zbierka školských pomôcok

Cez letné prázdniny sme sa zapojili do zbierky školských pomôcok, ktorú organizovala Slovenská katolícka charita. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí si spomenuli na tie deti, ktoré potrebujú v tejto oblasti pomôcť.

Socha Panny Márie

Socha Panny Márie

15.8. 2020 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sme požehnali pred kostolom sochu Panny Márie, ktorá pripomína svojim tvarom taký „mini mariánsky stĺp“. V čase epidémii naši predkovia na pamiatku tejto udalosti a z vďaky za jej prekonanie, ale aj na ochranu pred ňou stavali tzv. „morové stĺpy“. Aj my sme v čase 

Deň farnosti

Deň farnosti

11.8.2020 sa uskutočnil ďalší ročník podujatia „Deň farnosti“. Ako predchádzajúce ročníky, aj tento, si návštevníci mohli pochutnať na gulášiku, langošoch, koláčoch a všetko zapiť pivkom či kofolou. Malí si zahrali na ihrisku, starší si zasúťažili o tombolu. Všetkým pomocníkom, vďaka, ktorým sa toto podujatie mohlo 

Oprava oporného múru.

Oprava oporného múru.

V čase od 30. mája do 10. augusta 2020 sa naši chlapi pochlapili a poopravovali a obložili kameňom rozpadajúce sa oporné múry v okolí fary a kostola. Všetkým pomocníkom, ktorých sa na prácach vystriedalo okolo 30, veľké Pán Boh zaplať. Zaraz to inak vyzerá! Deo 

Pôst – pôstna aktivita

Pôst – pôstna aktivita

V tomto roku boli Pôst a Veľkonočné sviatky pre koronavírus slávené v komornej atmosfére. Práve preto naša pôstna aktivita, čítanie Evanjelia podľa Marka v rámci Roka Biblie, mohla aspoň trochu pomôcť prežiť toto obdobie na duchovný úžitok. Podľa počtu vrátených nálepiek, z ktorých vznikla mozaika 

Poďakovanie

Poďakovanie

Chcem sa vám, milí farníci, poďakovať za vaše blahoželania, modlitby i vecné dary, ktoré ste mi z príležitosti môjho životného jubilea venovali. Aj ja na vás myslím vo svojich modlitbách a pri slávení sv. omší. Dúfam, že sa čoskoro stretneme aj osobne v chráme či na gulášiku na farskom dvore 

4. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

Výklad evanjelia Domáca liturgia

Príbeh o Božom milosrdenstve

Príbeh o Božom milosrdenstve

Prezentácia. Pieseň – Zaufaj. Pracovný list.

NOVÉNA PRED SVIATKOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

NOVÉNA PRED SVIATKOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Na stiahnutie v pdf: NOVÉNA PRED SVIATKOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.pdf Na stiahnutie v docx: NOVÉNA PRED SVIATKOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA.docx

Homília na Kvetnú nedeľu.

Homília na Kvetnú nedeľu.

Príhovor o. biskupa F. Rábeka na Kvetnú nedeľu.

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

Touto modlitbovou liturgiou sa môžete spojiť s kňazom v čase, keď bude sláviť v kostole Veľkonočné trojdnie. Liturgia domácej cirkvi na stiahnutie

Krížová cesta v čase epidémie

Krížová cesta v čase epidémie

Uvedenú krížovú cestu sa môžete modliť spolu s kňazom na Veľký piatok o 14.00 hod. On sa ju bude modliť v chráme, vy s ním vo svojich domovoch.

Kvíz a doplňovačka       na 5. pôstnu nedeľu

Kvíz a doplňovačka na 5. pôstnu nedeľu

Veľa zábavy a požehnaný deň. Kvíz na evanjelium 5. pôstnej nedele

Svetový deň chorých 2020

Svetový deň chorých 2020

11.2.2020 sme slávili sviatok Lurdskej Panny Márie, ktorý je zároveň v Cirkvi aj Svetovým dňom chorých. V rámci tohto dňa sa konala vo farskom chráme o 13.00 hod. sv. omša, pri ktorej skoro sto našich chorých a starších farníkov prijalo sviatosť pomazania chorých. Po sv. 

Zimná farská olympiáda rodín (ZFOR)

Zimná farská olympiáda rodín (ZFOR)

9.2. 2020. Aj tento rok sa zišli malí i veľkí, aby si zmerali sily v športových podujatia, hlavne v hokeji. Súboje dopadli dobre, nikto sa nezranil, a tak všetci zvíťazili, len niektorí dostali putovný pohár, medaile, frézu a iné drobnosti. Za fajnú kapustnicu, koláčiky, chlebíčky 

Odpustová slávnosť

Odpustová slávnosť

Dňa 2.2. 2020, na sviatok Obetovania Pána, sme slávili odpustovú slávnosť. Hlavným celebrantom a kazateľom bol ThLic. František Fudaly, PhD, ktorý v kňazskom seminári prednáša dogmatickú teológiu a zároveň vykonáva službu špirituála, duchovného vedenia bohoslovcov. Vďaka jemu a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti, sme 

Turnaj sv. Dona Bosca

Turnaj sv. Dona Bosca

25.2. 2020 sa uskutočnil ďalší ročník turnaja v pingpongovom kolotoči a v kalčete, pod ochranou sv. Ján Bosko, patróna mládeže. Chlapci a dievčatá ukázali svoje športové kvality, vyhrali pekné ceny a prežili príjemné popoludnie. Vďaka všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní tohoto podujatia. Deo Gratias.

Vianočný koncert

Vianočný koncert

V nedeľu, 5.1. 2020, si naše tri „spevácke telesá“, najmladší, stredný a najstarší, pripravili pásmo vianočných piesní a hovoreného slova. Aj tento koncert patril medzi dary zložené k betlehemským jasliam a všetkým ľuďom dobrej vôle. Veľká vďaka účinkujúcim i všetkým prítomným. Deo Gratias.

Dobrá novina

Dobrá novina

Aj tento rok, na sviatok sv. Štefana, sa deti našej farnosti (20) zapojili do koledovania Dobrej noviny, aby pomohli deťom v Keni. Navštívili 108 rodín a vyzbierali 1552,-€. Deťom, vedúcim i rodinkám, ktoré prispeli na Dobrú novinu veľká vďaka. Deo Gratias.

Sv. Mikuláš 2019

Sv. Mikuláš 2019

Aj tento rok k nám zavítal, 6. decembra, sv. Mikuláš, aby nám porozprával niečo nové zo svojho života a doniesol deťom pekné darčeky. Ďakujeme Ti biskup Mikuláš za všetko a aj my sa budeme snažiť mať dobré srdce ako Ty. Deo Gratias.

Katarínske popoludnie

Katarínske popoludnie

V nedeľu, 24.11.2019, sa uskutočnilo na fare „Katarínske popoludnie“, popoludnie plné tanca, hier a zábavy. Deti si tento rok mali priniesť atribút svätého, ktorého chceli predstavovať. Rodičia si zas pripravili kovbojský tanec a všetkých chutila fajná torta a občerstvenie – „z každého rožku trošku“. Všetkým 

Beseda s doc. Miroslavom Sanigom

Beseda s doc. Miroslavom Sanigom

20. 10. 2019 sa na fare uskutočnila beseda s pánom doc. Miroslavom Sanigom, na ktorej nás oboznámil s ocenením za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou – Fides et ratio. Toto ocenenie mu udelila v septembri tohto roku Konferencia biskupov Slovenska (KBS). V rámci 

Ocenenie pre nášho rodáka a farníka M. Sanigu

Ocenenie pre nášho rodáka a farníka M. Sanigu

Dňa 19. septembra 2019 si dvaja noví laureáti prof. Ján Grác a doc. Miroslav Saniga, prevzali ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) Fides et ratio. Cenu im udelila Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Urobila tak na návrh jej Rady pre vedu, vzdelanie 

Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu

V nedeľu 22.9. 2019 sme poďakovali za všetko, čo nám Pán Boh požehnal na poliach a v záhradkách. Modlitba požehnania: Pane a Bože náš, Stvoriteľ všetkého, ty prostredníctvom nebeskej rosy a žírnosti zeme neprestávaš dávať hojnosť plodov; vzdávame vďaky tvojej láskavej velebnosti za pozberané plody 

Futbalový turnaj miništrantov

Futbalový turnaj miništrantov

22.9. 2019 sa na farskom ihrisku uskutočnil Miništrantský futbalový turnaj sv. Dona Bosca. Program začal sv. omšou o 8.00 hod., na ktorej sa zúčastnili účastníci turnaja miništranti z Lokce, Komjatnej, L. Osady a L. Revúc. Hlavným celebratom bol o. Michal Holík, spr. farnosti v Lokci, 

Duchovná obnova dievčat

Duchovná obnova dievčat

V dňoch 13.-15. septembra 2019 sa na fare uskutočnila duchovná obnova dievčat pod vedením rehoľných sestier z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa sr. Filotei, sr. Chantal a postulantky Aďky. Dievčatá z Lipt. Revúc, Or. Veselého a Zákamenného, na pozadí životného príbehu bl. sr. Alfonzy Márie Eppingerovej, 

Konsekrácia kostola          a Deň farnosti

Konsekrácia kostola a Deň farnosti

Pred 200 rokmi, 1. augusta 1819 po 17 rokoch stavebných prác, bol náš chrám Obetovania Pána v Liptovských Revúcach požehnaný a odovzdaní do užívania miestnej farnosti. Od požehnania kostola po dnes, v ňom bolo slávených tisícky sv. omší, udelených množstvo sviatostí krstu, zmierenia, manželstiev, birmovania. Koľko modlitieb 

Púť k blahoslavenej sr. Zdenke

Púť k blahoslavenej sr. Zdenke

Dňa 30. júla 2019, presne na sviatok bl. sr. Zdenky, sme zavítali do jej rodiska Krivej na Orave, aby sme sa zúčastnili slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., sekretár KBS a uctili si jej relikvie.

Svätojakubská púť 2019

Svätojakubská púť 2019

V rámci Svätojakubskej púte Košice – Staré Hory, ktorá sa uskutočnila v termíne od 2. do 15. júla 2019 pod záštitou SKCH a SpKCH, pútnici zavítali v nedeľu 14.7. aj do našej farnosti a v pondelok 15.7. sa vydali na posledný úsek púte, na Staré 

Sv. omša na Končitej

Sv. omša na Končitej

Dňa 5. júla 2019, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, sme sa opäť stretli pod dvojkrížom na Končitej, aby sme spolu v rodnom jazyku, ktorého základy vytvorili solúnski bratia, slávili sv. liturgiu.

Sv. omša v Rakytovci

Sv. omša v Rakytovci

8. júna 2019 sme sa rok po obnovení Kaplnky Panny Márie v Rakytovci opäť zišli na tomto mieste, aby sme spoločne slávili sv. omšu.

25. výročie kňazstva vsdp. Vladislava Sanigu

25. výročie kňazstva vsdp. Vladislava Sanigu

22. júna 2019 sme mali v Liptovských Revúcach milú slávnosť, pri ktorej sa náš rodák vsdp. Vladislav Saniga poďakoval za doterajších 25 rokov v kňazskej službe. O 10.00 hod. slávil vo farskom kostole sv. omšu, po ktorej všetkých jej účastníkov pozval na posedenie v areály 

Neznámi na trati

Neznámi na trati

Dňa 11.5. 2019 sa uskutočnil vo farskom kostole koncert speváckej skupiny zo Šenkvíc „Neznámi na trati.“

Obnova misií

Obnova misií

V dňoch 28. – 30. marca 2019 sa uskutočnila, po roku, v našej farnostiObnova ľudových misií pod vedením pátrov misionárov Ondreja Skočíka, CM a Tomáša Brezániho, CM. Pátri slávili sv. omše, spovedali, mali príhovory o milosrdenstve, krste, zmysle života, navštívili chorých. V rámci obnovy prišli aj 

Svetový deň chorých

Svetový deň chorých

11.2.2019 sme slávili sviatok Lurdskej Panny Márie, ktorý je zároveň v Cirkvi aj Svetovým dňom chorých. V rámci tohto dňa sa konala vo farskom chráme o 13.00 hod. sv. omša, pri ktorej vyše sto našich chorých a starších farníkov prijalo sviatosť pomazania chorých. Po sv. 

Popoludnie pre rodiny

Popoludnie pre rodiny

V nedeľu 3.2. 2019 sa na fare a farskom dvore uskutočnila akcia s názvom „Popoludnie pre rodiny“, v rámci ktorej si mohli zašportovať a zasúťažiť deti, ale aj ich rodičia. Na posilnenie bola pripravená kapustnica a množstvo koláčov. To, že nálada bola skutočne dobrá, dosvedčuje 

Odpustová slávnosť Hromnice 2019

2.2 2019 na sviatok Obetovania Pána, ktorý je odpustovou slávnosťou našej farnosti, celebroval v našom chráme sv. omšu a bol slávnostným kazateľom Vsdp. Pavol Ondrík, pán farár z Likavky. Vo svojom príhovora vysvetlil význam „hromničných sviečok“ i to, čo je hlavným zmyslom sviece, že má 

Tréning na turnaj

Týždeň pred „Popoludním pre rodiny“ chlapi a chlapci poctivo potrénovali na hokejový turnaj. To bol ešte ľad a sneh.

Vianočný koncert skupina Kéfas

30.12. 2018 V nedeľu Svätej rodiny sa v našom farskom kostole uskutočnil Vianočný koncert gospelovej skupiny Kéfas. Jej predskupinou bol náš detský spevokol pod vedením p. učiteľky PaedDr. Moniky Gazdaricovej. Koncert prebiehal v krásnej vianočnej atmosfére. Veľká vďaka patrí účinkujúcim, divákom i sponzorom. Deo Gratias.

Dobrá novina 2019

26.12. 2018 Aj tieto vianočné sviatky sa našli deti a mládežníci z našej farnosti (21), ktorí chceli pomôcť svojim kamarátom z Afriky a zúčastnili sa koledovania Dobrej noviny. V rámci koledovania vyzbierali v 107 rodinách 1.450,-€. Deťom, animátorom a rodinkám, ktoré ich prijali a obdarovali 

Požehnanie kaplnky Božieho milosrdenstva

Dňa 9.12. 2018 sme požehnali obnovenú kaplnku v „Šturci“, do ktorej sme vložili obraz Božieho milosrdenstva. V rámci požehnania sme sa na tomto mieste prvý krát pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Opäť sa opravila ďalšia kaplnka na území našej farnosti, pri ktorej sa domáci i turisti 

Katarínske popoludnie

25.11., na sviatok sv. Kataríny, naši mladí pripravili pre deti „Katarínske popoludnie“ plné súťaží, hier a tanca. Deti si zopakovali vedomosti o svojom krstnom patrónovi a na pamiatku dostali menovky so svojim menom a titulom „Božie dieťa“.   Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní tohto milého 

Sviatok liturgickej hudby

18. novembra 2018, v rámci sviatku sv. Cecílie, do našej farnosti zavítal prof. Rastislav Adamko, prodekan na Katolíckej univerzite v Ružomberku, v odbore veda a umenie. Otec Rastislav  dopoludnia slávil sv. omše a popoludní, na stretnutí našich zborov, predniesol prednášku o liturgickom speve, z ktorej 

Podmienky na získanie odpustkov pre duše v očistci

od 1. – 8. novembra  I. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána a urobí Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.  Okrem 

Púť mužov do Wadowíc

13. októbra 2018 sme sa so 16 mužmi z našej farnosti vydali do rodiska sv. Jána Pavla, Wadowíc. Navštívili sme múzeum sv. Jána Pavla II., ktoré sa nachádza v jeho rodnom dome, baziliku, v ktorej bol pokrstený, kostol sv. Petra, ktorý bol postavený ako poďakovanie 

Futbalový turnaj chlapcov a dievčat

23.9. 2018 sa uskutočnil futbalový turnaj chlapcov a dievčat. Nálada bola výborná a v boji o trofeje neprekážalo ani chladnejšie počasie, či zopár dažďových kvapiek. Ďakujeme dobrovoľníkom i mamám a otcom, ktorí nás podporili svojou účasťou a pomocou zorganizovať toto podujatie. Deo Gratias.

Farský tábor v Rabčiciach

10-13.7.2018 Farský tábor v Rabčiciach Na začiatku prázdnin sme sa vybrali v poradí na 4. farský tábor do farnosti Rabčice. Na tábor sa prihlásilo 20 detí, o ktorých sa staralo 6 animátorov a 2 kuchárky. V rámci tábora sme spoznávali prírodné a kultúrne pamiatky Oravy. 

Deň farnosti 2018

12. augusta 2018 sa uskutočnil 2. ročník podujatia Deň farnosti, na   ktorom sa zúčastnilo okolo 200 našich farníkov a hostí. Týmto sa chceme poďakovať   organizátorom, hlavne členom Pastoračnej rady,  tým, ktorí pomáhali pri upratovaní, príprave, obsluhe, pri súťažiach, p. kuchárom a p. kuchárkam, 

VITAJTE NA NOVEJ STRÁNKE

Milí návštevníci, vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Liptovské Revúce, ktorá patrí do Spišskej diecézy. Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu farnosti a jej pamiatok. Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!