SVIATOSŤ EUCHARISTIE

Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obety Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení sa podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.).

Eucharistiu má človek prijať aspoň raz do roka.

Prezentácie:

 1. sviatost-krstu
 2. krstne-sluby
 3. desatoro_pr-lasky
 4. tarzicius
 5. 1.prikazanie
 6. 2.prikazanie
 7. 3.prikazanie
 8. 4.prikazanie
 9. 5.prikazanie
 10. 6.a9.prikazanie
 11. 7.a10.prikazanie
 12. 8.prikazanie
 13. marnotratny_syn
 14.  Sviatosť zmierenia
   sviatost-zmierenia_ustanovenie
  sv._zmiereniapostup-I
  sv._zmierenia_postup_II
  Spoveď-postup
 15. Eucharistia – duchovný pokrm
 16. Eucharistia – ustanovenie
 17. Sv. omša
 18. cesta-stastia-a-hriech