Ponúkame Vám pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Každá svieca má konkrétny názov. 

Prvou je svieca nádeje, pri ktorej prosíme o kresťanskú nádej pre nás i pre celý svet. Druhou je svieca pokoja, pri ktorej prosíme za pokoj na celom svete, zvlášť na Ukrajine. Pri tretej svieciktorá je svieca radosti, prosíme o pravý pokoj do našich sŕdc. Napokon pri zažatí štvrtej sviece, ktorá sa volá svieca lásky, prosíme, aby v našich srdciach zavládla Božia láska.

Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. 

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »