Pastiersky list KBS – Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva